Missie en Visie

Respecteer de individuen:


Dat wil zeggen de persoon is fysiek afhankelijk, maar net als ieder ander behoud deze persoon het recht om eigen besluiten te nemen.
De specifieke relatie tot de zorg luidt:
De cliënt bepaald wanneer en hoe deze zijn of haar zorg wilt ontvangen.

Een structuur:


Alle middelen die gebruikt worden voor onze zorg diensten krijgen een vaste plek volgens wens van de cliënt. Hier wordt een lijst van gemaakt en toegevoegd aan het draai boek zodat de cliënt niet overbelast wordt met elke keer de zelfde vragen.
Zo worden ook structurele volgorde’s en wensen opgenomen in het zorg dossier en of draai boek.

Gezonde werkrelatie:


Dat wil zeggen dat er elk kwartaal een evaluatie plaats vindt met de cliënt om zo de kwaliteit te toetsen en waar nodig werkwijze aan te passen aan de behoefte wensen of benodigdheden van de cliënt.

Ingaan op aanwijzingen:


Indien de cliënt hiertoe in staat is voeren wij zoveel mogelijk uit op een stap gewijze aanwijzing van de cliënt om zo de regie van de cliënt zoveel mogelijk in eigen handen te laten.

Een vast team:


Elke cliënt krijgt een vast team van maximaal vier medewerkers om zo de cliënt te ontzorgen betreft de volgende zaken.
1. Niet steeds de medewerkers hoeven in werken.
2. Niet steeds blootstellen aan onbekende gezichten.
3. Waarborg van een vertrouwensrelatie met dezelfde gezichten.